Si Janus Silang at ang Labanáng Manananggal-Mambabarang

Janus Silang Book 2

Sa Palalim, Papalawak na Ikalawang Mundo

(Rebyu ng Janus Silang at ang Labanang Manananggal-Mambabarang)

Apat na buwan na ang nakalilipas matapos ang mga nakagugulat na rebelasyon ukol sa tunay na pagkatao ni Janus Silang, ng kanyang pamilya, at ng kanyang mahalagang papel na gagampanan upang mahanap si Tala.

Apat na buwan na ang nakalilipas nang kanyang malaman ang kay tagal nang panlilinang na likha ng Tiyanak.

Apat na buwan na ang nakalilipas nang magdesisyon siyang sumama kay Manong Joey at tumira sa mansiyon nito’t mawalay sa isa sa kanyang mahal sa buhay, si Mica.

Ngunit sa nagdaang mga buwan patuloy pa rin ang bugso ng mga tanong kay Janus. At kasama ng kirot ng mga kalungkutang kanyang naranasan ay kanya pa ring nararamdaman ang sakit dala ng dilang-karayom ng manananggal.

Sa pagbubukas ng Janus Silang at ang Labanáng Manananggal-Mambabarang ay muli tayo nitong inaanyayahan sa mundong punó ng kababalaghan, misteryo, at pantasya.

Bagama’t hindi maaksyon ang ikalawang libro sa serye gaya sa naunang aklat, naging kapana-panabik naman kung paano nito binibigyan ng nakamamanghang mito’t kasaysayan, pundasyon, at ibayong pagpapalawak ang mundong ginagalawan ni Janus, ng mga bagáni, púsong, at ng mga nilalang ng Dilim na nilikha ng Tiyanak.

Sa aklat ding ito’y higit pang matutunghayan ng mambabasa ang lumalalim na ugnayan ni Janus sa mga tao sa kanyang paligid gaya ng magkapatid na Joey at Isyo, si Kuya Renzo, kasama na rin ng pagpasok ng bagong mga tauhan tulad ng kambal na sina Mico at Mira, at ng misteryosang si Ester na may mahalagang ibubunyag kay Janus ukol sa kanyang pagkatao. Datapuwat pangalawang tauhan lang ang mga nabanggit nabigyang buhay pa rin ni Samar ang mga ito na may kanya-kanyang motibasyon at indibidwal na istorya.

Nananatili pa ring matibay na literary device ang TALA Online at sa bahagi ngang ito’y may malaki rin itong layunin upang tulungan si Janus na matuklasan ang kanyang kapangyarihan bilang púsong.

Isa sa mga nakawiwiling aspekto ng nobela para sa akin ay ang mapaglaro at matalino nitong paglalangkap ng tema ng dalawahan. Hindi ko na muna lubos na ihahayag kung ano ang mga ito bilang paggalang na rin sa iba pang di pa nakababasa ng aklat. Pero nakatutuwa kung susubukan mong hanapin ang mga ito habang binabasa ang nobela.

Tulad na nga ng inaasahan ko, alam ko nang magiging bitin na naman ang pagtatapos ng nobelang ito. Tulad ng kung paano ko sinimulan ang libro, puro katanungan pa rin ang kinahantungan ko. Ngunit mga katanungang itong hindi nakadidismaya; bagkus ay mga katanungan pa nga itong lalong nagbibigay sigla’t hamon sa akin bilang mambabasa na pumupukaw sa aking imahinasyon  sa samu’t saring landas pang tutunguhin ng mga pakikipagsapalaran ni Janus Silang.

 

_________________________
Detalye ng Aklat:
Nilathala ng  Adarna House
(Unang limbag ng  unang edisyon, 2015)
201 pahina
Binasa noong: Setyembre 19 – 20, 2015
Rating:
Four Skulls Rating

One thought on “Si Janus Silang at ang Labanáng Manananggal-Mambabarang

  1. hi! it is only this afternoon that i was able to purchase a copy of this book. i am really excited to read it. i hope it is as good as the Tiyanak.

Feel free to post any of your thoughts, comments, and reactions.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s