It’s Raining Mens ni Bebang Siy

Kung ang It’s a Mens World ay pagtunghay sa kabataan ni Bebang Siy, ang It’s Raining Mens ay sulyap pa rin sa buhay ng may-akda nang siya’y maging isang dalagang-ina, sa pawarde-wardeng daang tinahak ng kanyang buhay pag-ibig, at ilang isyung kinaharap at patuloy na hinaharap bilang babae sa kasalukuyang lipunan. Tampok din sa aklat ang ilan sa kanyang mga katha gaya ng maiikling kwento, radio drama, at iba pa. Continue reading

Advertisements

In Sisterhood – Lea at Lualhati ni Lualhati Bautista

Kung ihahalintulad sa mga nauna niyang aklat, iba ang atake ng In Sisterhood. Simula pa lang hahamunin na nito ang iyong pagtingin sa kung paano nga ba ang nararapat na paraan para isulat ng isang may-akda ang kanyang memoir. Mantakin mo kasi, imbes na diretsong ang manunulat ang maglalahad sa kanyang pinagdaanang buhay, dito’y ang tauhan ng may-akda ang nagpupumilit na isulat ang talambuhay ng lumikha sa kanya. Pihado, may hagod ng post-modernism ang akdang ito! Continue reading

Cloud Atlas by David Mitchell

Interconnected Tales, Interconnected Lives: A Literary Orchestra of Eternal Recurrence ( A Book Review of David Mitchell’s Cloud Atlas ) Transcending genre, narrators, setting, language, and time, Cloud Atlas is David Mitchell’s symphony of storytelling dynamism seamlessly interlaced in an … Continue reading

I Know Why The Caged Bird Sings by Maya Angelou

Defying the Odds (A Book Review of Maya Angelou’s I Know Why the Caged Bird Sings)  The first volume in a five part nonfiction autobiography series, I Know Why the Caged Bird Sings chronicles Maya Angelou’s coming-of-age in the segregated … Continue reading

The Diary of a Young Girl by Anne Frank

Through Pages and Hearts She Lives (A Book Review of Anne Frank’s Diary of a Young Girl) “I feel the suffering of millions,” Anne Frank wrote in an entry on her diary dated July 15, 1944.  Unknown to its young … Continue reading