Tabi Po: Isyu 2 ni Mervin Malonzo

Kung ang unang isyu ay pasilip lamang, ang ikalawang isyu ng Tabi Po ay isa nang pagsangkot nang buong-buo sa papalawak na mundong iniinugan ng mga tauhan at sa pagkakaugnay ng kanilang mga buhay sa panahong lipos ng ligalig at pagkalugami. Magsisimula ang ikalawang yugto ng Tabi Po sa kuwento ni Salome at kung paano siya makatatakas mula sa galamay ng mga taong yumurak at pinagsamantalahan siya. Continue reading

Advertisements

Tabi Po: Isyu 1 ni Mervin Malonzo

Tabi Po: Isyu 1 - Book Review

Lunduyan ng Tabi Po ang masining na pagkakadibuho ni Malonzo, at di malayong maihahambing na waring ipininta ang bawat panel ng komiks; may angking daloy at sining ang pagkakawarat ng mga laman, ang pagwakwak ng mga leeg, ang tilamsik ng dugo. Ang estilo na rin ng kanyang pagguhit ang masasabing puwersa magigiit sa mambabasa na buklatin pa ang mga pahina upang tunghayan ang buhay ni Elias kung paano makikitungo sa mga tao at sa patuloy pang pagtalos sa kanyang sarili bilang isang aswang. Continue reading

Cloud Atlas by David Mitchell

Interconnected Tales, Interconnected Lives: A Literary Orchestra of Eternal Recurrence ( A Book Review of David Mitchell’s Cloud Atlas ) Transcending genre, narrators, setting, language, and time, Cloud Atlas is David Mitchell’s symphony of storytelling dynamism seamlessly interlaced in an … Continue reading

Eye of the Needle by Ken Follett

Through a Needle Darkly (A Book Review of Ken Follett’s Eye of the Needle) At the young age of twenty seven, Ken Follett met with instant success — both critical and financial — with his first international bestseller Eye of … Continue reading

Jonathan Strange and Mr. Norrell by Susanna Clarke

Two Eccentric Magicians You’ll Love (A Book Review of Susanna Clarke’s Jonathan Strange & Mr. Norrell)  A good word to describe my initial impressions of Jonathan Strange and Mr. Norrell by Susanna Clarke, would be “daunting”. This masterwork of historical … Continue reading