Bulaklak sa City Jail ni Lualhati Bautista

Bulaklak sa City Jail - Thumb

Ang Bulaklak sa City Jail ay tungkol kay Angela Guttierez, isang waitress sa isang beer garden, nang siya’y makulong sa salang nabigong pagpatay nang kanyang masugatan ang may-bahay ng kanyang kalaguyo. Sentrong paksa sa kuwento ang katiwaliang nagaganap sa loob ng kulungan (ng mga panahong iyon), mali at minamadaling paghawak sa kaso ng mga bilanggo, at ang mabagal na sistema ng pambansang hukuman. Continue reading

Jumping the George R. R. Martin Bandwagon

Box set front view.

Yes, it’s official! I’m jumping the George R. R. Martin bandwagon! Since HBO aired the first season of the TV series Game of Thrones to wide acclaim, people have just been raving mad about how good it was — and … Continue reading

Lord of the Flies by William Golding

Lord of the Flies — Book Cover

The Darkness of Man’s Heart (A Book Review of William Golding’s Lord of the Flies) (Author’s note: I’m giving you a fair warning—Spoilers be within.) I believe there’s always the proper time when a book is meant to be read. … Continue reading